magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.

Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Közérdekű adatok elektronikus közzététele » Nemzeti Park Tanács
Nemzeti Park Tanács
 
Magyarországon 2005-től segítik a nemzeti park igazgatóságok munkáját nemzeti park tanácsok.
A nemzeti park tanács a nemzeti park igazgatóság működési területén tevékenykedő, a tudományos életben, az oktatás-képzés területén, vagy természetvédelmi, illetve egyéb szakmai szervezetekben tevékenykedő szakemberekből álló testület. A tagokat a nemzeti park igazgatóság vezetőjének javaslatára a természet védelméért felelős szakállamtitkár kéri fel 3 éves időtartamra.
A nemzeti park tanács legfontosabb feladata a nemzeti park igazgatóság táj- és természetvédelmi feladatai ellátásának szakmai támogatása, tudományos megalapozása, ajánlások, vélemények megfogalmazásával tanácsadás, részvétel a döntések előkészítésében.
A nemzeti park tanács szerepet vállal a táj- és természetvédelem, valamint a nemzeti park igazgatóságok által végzett tevékenységek társadalmi támogatottságának növelésében is.
A nemzeti park tanácsok létrehozásáról és a rájuk vonatkozó szabályokról az 5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás rendelkezik.
Az ügyrendjét és a munkatervét a tanács saját maga határozza meg.
 
 
A vonatkozó miniszteri utasítás szövege:
5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás a nemzeti park tanácsok létrehozásáról
1. A nemzeti park igazgatóságok munkájának tudományos megalapozása, szakmai segítése,
társadalmi támogatottságának növelése érdekében, nemzeti park igazgatóságonként nemzeti park tanácsot kell létrehozni.
2. A nemzeti park tanácsok (a továbbiakban: tanácsok) feladata a természetvédelem regionális
szintő, koncepcionális jellegő, stratégiai jelentőségű, nagyobb horderejő, jelentős nyilvánossággal bíró, jelentős társadalmi érintettségő kérdéseiben tanácsadással, véleménynyilvánítással, illetve javaslattétellel történő segítése.
3. A tanácsok létrehozását a nemzeti park igazgatóságok igazgatói kezdeményezik. A tanácsok tagjai: a nemzeti park igazgatóság mőködési területén tevékenykedő, a tudományos élet, a szakmai szervezetek, az oktatás-képzés jeles képviseli.
4. A tanácsok, a nemzeti park igazgatóságok mőködési területének kiterjedésétől, védett
természeti területeik jellegétől, nagyságától függően 5-9 tagból állnak. A tanács az elnökét maga választja meg.
5. A tanácsok tagjait - a nemzeti park igazgatójának javaslatára - a természetvédelemért felelős
helyettes államtitkár kéri fel 3 éves időtartamra.
6. A tanács ügyrendjét és éves munkatervét saját maga határozza meg.
7. A tanácsok mőködésével kapcsolatos kiadásokat a nemzeti park igazgatóságok
költségvetésében kell biztosítani.
8. Ez az utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba
 
 
 
A Nemzeti Park Tanács (Duna-Dráva Nemzeti Park) tagjai:
 
Dr. Ábrahám Levente
zoológus
igazgatóhelyettes
Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága

Dr. Iványi Ildikó
nyugalmazott igazgató DDNPI

Dr. Kalotás Zsolt
agrármérnök, vadgazdálkodási szakmérnök

Dr. Majer József
ökológus
tanszékvezető egyetemi tanár

Ripszám István
erdőmérnök
erdészeti igazgató
MEFA Zrt. Pécsváradi Erdészet

Szekó József
Polgármester
Mohács

Tömösváry Tibor
elnök
Somogy Természetvédelmi Szervezet

Zellei László
okleveles építőmérnök, vízépítő szakmérnök, főiskolai docens
Bajai Műszaki Főiskola
 
 
 
   
 
2010. 04. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design